Zapraszamy do udziału  w mikołajkowym turnieju szachowym!!!
(0 głosów)

Zapraszamy do udziału w mikołajkowym turnieju szachowym.

 

Mikołajkowy Turniej Szachowy do lat 12

Organizator: PKS "Wiatrak" Bydgoszcz.

Cele imprezy: popularyzacja królewskiej gry wśród najmłodszych. Podnoszenie umiejętności zawodników.

Termin i miejsce: 9 grudnia 2017 r. Dom Jubileuszowy, ul Bołtucia 7, Bydgoszcz, sala 234. Plan zawodów:

9.40 - 9.55 potwierdzenie zapisów, 9.55 odprawa techniczna,

10.00 - 12.30 rundy I-VII, zakończenie zawodów około godziny 13.00.

Uprawnieni do gry: dzieci do lat 12 (urodzone w 2005 roku lub młodsze).

System rozgrywek: szwajcarski na dystansie 7 rund, tempo 10 minut na zawodnika, kojarzenie komputerowe. W przypadku małej ilości zawodników turniej rozegrany zostanie system kołowym. Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz kodeks szachowy.

Ocena wyników: O zajętym miejscu zadecyduje kolejno liczba zdobytych punktów, Buchholz średni, Buchholz pełny, liczba zwycięstw, progres.

Zgłoszenia zawierające imię, nazwisko, rok urodzenia, klub oraz posiadaną kategorię należy przesyłać drogą elektroniczną na adres renatabursa@o2.pl lub telefonicznie (602182359) lub przez stronę turnieju www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_7325/  do 7 grudnia 2017 r. włącznie. W razie wolnych miejsc zgłoszenia będą przyjmowane na sali gry w dniu zawodów w godzinach 9.40-9.55.

Wpisowe: 10 zł od zawodnika.

Nagrody: statuetka dla najlepszego zawodnika i najlepszej zawodniczki, nagrody i dyplomy w grupach wiekowych do 12, 10, 8 i 6 lat, upominki dla wszystkich uczestników turnieju.

Ustalenia końcowe: Sprzęt szachowy zapewnia organizator. Uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie. Dzieci startują w turnieju pod opieką osób dorosłych. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie. Decyzje sędziego głównego są ostateczne. Turniej nie jest zgłoszony do Fide.