Biznes Solidarny: Krzysztof Sikora o zatrudnianiu obcokrajowców

Biznes Solidarny: Krzysztof Sikora o zatrudnianiu obcokrajowców

Kategoria

24 listopada 2017


O historii Ukrainy, stosunkach polsko-ukraińskich i nowych możliwościach zatrudniania obcokrajowców w Polsce opowiadał podczas kolacji grupy „Biznes Solidarny” Pan Krzysztof Sikora – Prezydent Wyższej Szkoły Gospodarki oraz Konsul Honorowy Ukrainy w Bydgoszczy.


Tradycyjnie, spotkanie rozpoczęło się w kaplicy, gdzie uczestnicy modlili się za zmarłych i odmówili Litanię do Wszystkich Świętych.
Po nabożeństwie udali się do kawiarni artystycznej „Młynek”, gdzie po kolacji rozpoczęło się wystąpienie gościa specjalnego.
Pan Krzysztof Sikora przygotował prelekcję pt. „Praca cudzoziemców w kontekście polskich doświadczeń za granicą i pracy obcokrajowców w Polsce”. Prezydent WSG oraz konsul honorowy Ukrainy podzielił się z uczestnikami bogatym doświadczeniem zdobytym nie tylko podczas swojej pracy zawodowej, ale także w trakcie licznych podróży. Omówiono skomplikowane problemy, które wciąż towarzyszą wzajemnym stosunkom między krajami. Podpowiadał też, z jakich ułatwień i form pomocy może skorzystać pracodawca, decydujący się na zatrudnienie obcokrajowca.
Spotkanie, w trakcie którego goście bardzo chętnie brali udział w dyskusji i zadawali pytania, zakończyło się zachętą do poznawania wspólnej historii Polski i Ukrainy oraz obietnicą wsparcia i wymianą kontaktów.
Kolejna kolacja Biznesu Solidarnego odbędzie się w czwartek 14 grudnia.