Biznes Solidarny: spotkanie z Panem Krzysztofem Sikorą

Biznes Solidarny: spotkanie z Panem Krzysztofem Sikorą

Kategoria

14 września 2017


Ks. Krzysztof Buchholz – Prezes Zarządu Fundacji „Wiatrak” i przewodniczący Rady Naukowo – Programowej Forum Dialogu i Myśli Jana Pawła II – zaprasza do udziału w czternastym spotkaniu grupy Biznes Solidarny, które odbędzie się w czwartek 21 września 2017 r. o godz. 17:00 w Domu Jubileuszowym Jana Pawła II przy ulicy Bołtucia 7 w Bydgoszczy.


Gościem Specjalnym spotkania będzie Pan Krzysztof Sikora – Prezydent Wyższej Szkoły Gospodarki, Konsul Honorowy Ukrainy w Bydgoszczy.

Temat: Praca cudzoziemców w kontekście polskich doświadczeń za granicą i pracy obcokrajowców w Polsce.

Zgłoszenia na spotkanie można dokonać poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty za kolację (w wysokości 40 zł dla członków grupy Biznes Solidarny i  50 zł dla pozostałych gości) na konto:

Bank Pocztowy SA: 16 1320 1117 2045 5859 2000 0015

Fundacja „Wiatrak”, ul. Bołtucia 7, 85-796 Bydgoszcz

najpóźniej do 19 września 2017 r.

W tytule wpłaty należy wpisać: „Kolacja Biznes Solidarny 21.09.2017” oraz imię i nazwisko uczestnika kolacji.

Zasady funkcjonowania w grupie Biznes Solidarny

Tematyka dotychczasowych spotkań