Forum Dialogu i Myśli Jana Pawła II
(0 głosów)

Forum Dialogu i Myśli św. Jana Pawła II zostało powołane przez Fundację „Wiatrak” w czerwcu 2014 r. Istota funkcjonowania Forum i wszystkie jego działania oparte są na nauczaniu św. Jana Pawła II.


Do podstawowych celów Forum należą:
- Rozwój intelektualny i duchowy przedstawicieli różnych środowisk,
- Budowanie środowiska osób skupionych wokół wartości chrześcijańskich, gotowych podjąć odpowiedzialność obywatelską,
- Wymiana myśli i dialog między przedstawicielami różnych grup społecznych,
- Dążenie do budowania wspólnoty w oparciu o relacje naukowe, biznesowe i tym podobne.

Swoje cele Forum osiąga poprzez organizację konferencji, wykładów, sympozjów, kongresów, debat, warsztatów, szkoleń i różnych wydarzeń kulturalnych skierowanych do wielu grup społecznych, między innymi do naukowców, twórców kultury, nauczycieli, katechetów, duchowieństwa, rodzin, lekarzy i terapeutów, przedsiębiorców, polityków i samorządowców, wolontariuszy, dziennikarzy, dzieci i młodzieży.
Organami Forum Dialogu i Myśli Jana Pawła II są Rada Naukowo-Programowa wraz z Komitetem Założycielskim oraz Rada Honorowa.
Rada Naukowo-Programowa jest nieformalnym, otwartym zespołem zrzeszającym przedstawicieli wielu środowisk. Zadaniem Rady Naukowo-Programowej jest odczytywanie potrzeb różnych grup społecznych i odpowiadanie na nie poprzez wytyczanie merytorycznej linii programowej w ramach działań Forum.

CZŁONKOWIE RADY NAUKOWO-PROGRAMOWEJ

Komitet Założycielski Forum:

- Ks. Buchholz Krzysztof – teolog, prezes Fundacji „Wiatrak”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego i Rady Naukowo-Programowej
- Bałan-Kilanowska Paulina – prawnik
- Kilanowski Arkadiusz – politolog
- Kuta Jerzy – przedsiębiorca
- Leszczyńska Anna – pedagog

Pozostali członkowie Rady Naukowo-Programowej:

- Dąbrowska Ewa – dziennikarz Polskiego Radia PIK
- Gotowski Marek – przedsiębiorca
- Guźlecka Urszula - dziennikarz Telewizji Polskiej o. w Bydgoszczy
- Hartwich Edward – ekonomista
- Jawień Arkadiusz – prof. dr hab. UMK w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, lekarz - chirurg ogólny i naczyniowy
- Jawień Zofia – nauczyciel, doradca chrześcijański
- Kubik Józef – prof. dr hab. inż. UKW w Bydgoszczy
- Laskowska Elżbieta – prof. dr hab. UKW w Bydgoszczy, filolog polski
- Paprocka Beata – nauczyciel, teolog
- Sinkiewicz Władysław – prof. dr hab. UMK w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, lekarz - specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
- Sobieszczański Stanisław – adwokat
- Stąporek-Pospiech Ewa - pedagog, flecistka
- Syka Edward – przedsiębiorca
- Ks. Szukalski Wojciech – prof. UAM dr hab., teolog


Rada Honorowa jest nieformalnym zespołem o charakterze opiniodawczym i doradczym. Zadaniem Rady Honorowej jest wspieranie Forum w zakresie działań merytorycznych, organizacyjnych i promocyjnych.