• fdim
 • zdj glowne 2
 • FORUM DIALOGU I MYŚLI JPII

  KONFERENCJE, WYKŁADY, SPOTKANIA
 • ŻYWY POMNIK JPII

  WPROWADZAMY W ŻYCIE JEGO NAUKĘ

  Chcę pomóc

Forum Dialogu i Myśli św. Jana Pawła II zostało powołane przez Fundację „Wiatrak” w czerwcu 2014 r. Istota funkcjonowania Forum i wszystkie jego działania oparte są na nauczaniu św. Jana Pawła II.

Do podstawowych celów Forum należą:

 • Rozwój intelektualny i duchowy przedstawicieli różnych środowisk,
 • Budowanie środowiska osób skupionych wokół wartości chrześcijańskich, gotowych podjąć odpowiedzialność obywatelską,
 • Wymiana myśli i dialog między przedstawicielami różnych grup społecznych,
 • Dążenie do budowania wspólnoty w oparciu o relacje naukowe, biznesowe i tym podobne.


Swoje cele Forum osiąga poprzez organizację konferencji, wykładów, sympozjów, kongresów, debat, warsztatów, szkoleń i różnych wydarzeń kulturalnych skierowanych do wielu grup społecznych, między innymi do naukowców, twórców kultury, nauczycieli, katechetów, duchowieństwa, rodzin, lekarzy i terapeutów, przedsiębiorców, polityków i samorządowców, wolontariuszy, dziennikarzy, dzieci i młodzieży.
Organami Forum Dialogu i Myśli Jana Pawła II są Rada Naukowo-Programowa wraz z Komitetem Założycielskim oraz Rada Honorowa.
Rada Naukowo-Programowa jest nieformalnym, otwartym zespołem zrzeszającym przedstawicieli wielu środowisk. Zadaniem Rady Naukowo-Programowej jest odczytywanie potrzeb różnych grup społecznych i odpowiadanie na nie poprzez wytyczanie merytorycznej linii programowej w ramach działań Forum.

Członkowie Rady Naukowo-Programowej:

Komitet Założycielski Forum:

 • Ks. Buchholz Krzysztof – teolog, prezes Fundacji „Wiatrak”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego i Rady Naukowo-Programowej
 • Bałan-Kilanowska Paulina – prawnik
 • Kilanowski Arkadiusz – politolog
 • Kuta Jerzy – przedsiębiorca
 • Leszczyńska Anna – pedagog
Pozostali członkowie Rady Naukowo-Programowej:

 • Dąbrowska Ewa – dziennikarz Polskiego Radia PIK
 • Gotowski Marek – przedsiębiorca
 • Guźlecka Urszula - dziennikarz Telewizji Polskiej o. w Bydgoszczy
 • Hartwich Edward – ekonomista
 • Jawień Arkadiusz – prof. dr hab. UMK w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, lekarz - chirurg ogólny i naczyniowy
 • Jawień Zofia – nauczyciel, doradca chrześcijański
 • Kubik Józef – prof. dr hab. inż. UKW w Bydgoszczy
 • Laskowska Elżbieta – prof. dr hab. UKW w Bydgoszczy, filolog polski
 • Paprocka Beata – nauczyciel, teolog
 • Sinkiewicz Władysław – prof. dr hab. UMK w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, lekarz - specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
 • Sobieszczański Stanisław – adwokat
 • Stąporek-Pospiech Ewa - pedagog, flecistka
 • Syka Edward – przedsiębiorca
 • Ks. Szukalski Wojciech – prof. UAM dr hab., teolog

Rada Honorowa jest nieformalnym zespołem o charakterze opiniodawczym i doradczym. Zadaniem Rady Honorowej jest wspieranie Forum w zakresie działań merytorycznych, organizacyjnych i promocyjnych.

 

biznessolidarny banner

papiezii

„Wy jesteście młodzi, a papież jest stary i trochę zmęczony.
Ale identyfikuje się jeszcze z waszymi oczekiwaniami i nadziejami.”

podpis papieza

Św. Jan Paweł II patronem Polski

Dane kontaktowe

 • Adres
  ul. Bołtucia 7
  85 - 796 Bydgoszcz

  Tel: 52 32-34-810
  Godziny otwarcia: pon. - piąt.: 09:00 - 18:00

 • Email
  sekretariat@wiatrak.org.pl
 • Znajdź nas
  facebook i twitter iinstagram iyoutube i
Strony Internetowe Bydgoszcz