Astronomia

Astronomia

Zajęcia dla dzieci od lat 7.


Oferta: grupa 5-osobowa, zajęcia raz w tygodniu przez 45 minut.

Opłata: 45 zł miesięcznie