(0 głosów)

PLAN DNIA W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „U KAROLKA”

6:00 Dzień dobry w przedszkolu: powitanie przychodzących dzieci, zabawy
8:00 Modlitwa poranna i powitanie dnia
8:15 Czynności porządkowe i higieniczno- sanitarne
8:30 Śniadanie
9:00 Nauka i zabawa
- realizacja zajęć dydaktycznych
- zabawy, spacery i obserwacje na świeżym powietrzu
- zabawy grupowe
11:15 Czynności porządkowe i higieniczno- sanitarne
11:30 Obiad ( I danie)
12:00 Odpoczynek
- słuchanie bajek
- słuchanie muzyki
- zabawy relaksacyjne
13:00 Czynności porządkowe i higieniczno- sanitarne
13:30 Obiad ( II danie)
14:00 Zabawa i nauka
- zabawy na świeżym powietrzu
- zabawy grupowe
- zabawy ruchowe
- przedszkolne muzykowanie
15:00 Popołudniowe zabawy
- pożegnanie w przedszkolu
- zabawy
17:00 Zamknięcie przedszkola