Spotkanie opłatkowe Forum Jana Pawła II

Spotkanie opłatkowe Forum Jana Pawła II

21 grudnia 2018


Rada Naukowo-Programowa Forum Dialogu i Myśli Jana Pawła II spotkała się na tradycyjnym opłatku.


Rozpoczęło się od modlitwy i odczytania fragmentu Pisma Świętego  oraz wspólnego dzielenia się opłatkiem w kaplicy pw. Jana Pawła II i Matki Teresy z Kalkuty.

Następnie członkowie Rady przeszli do Sali Papieskiej, gdzie podsumowano minione wydarzenia oraz dyskutowano o nadchodzącym Balu Przyjaciół „Wiatraka”. Pojawiło się mnóstwo ciekawych pomysłów na dalszą działalność Fundacji.