Biznes Solidarny: Michał Wawer, „Nacjonalizm i wolny rynek”

Biznes Solidarny: Michał Wawer, „Nacjonalizm i wolny rynek”

Kategoria

2 października 2018


Ks. Krzysztof Buchholz – Prezes Zarządu Fundacji „Wiatrak” i przewodniczący Rady Naukowo – Programowej Forum Dialogu i Myśli Jana Pawła II – zaprasza do udziału w kolejnym spotkaniu grupy Biznes Solidarny, które odbędzie się w czwartek (11 października 2018 r.) o godz. 17:00 w Domu Jubileuszowym Jana Pawła II przy ulicy Bołtucia 7 w Bydgoszczy.


Wyjątkowym Gościem specjalnym spotkania będzie Pan Michał Wawer  – radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista w dziedzinie prawa biznesowego, organizacji pozarządowych i gospodarki, udziałowiec w dwóch startupach, a także działacz społeczny i autor bloga o tematyce gospodarczej .

Temat: Nacjonalizm i wolny rynek.

Zgłoszenia na spotkanie można dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego

oraz uiszczenie opłaty za kolację (w wysokości 40 zł dla członków grupy Biznes Solidarny i  50 zł dla pozostałych gości) na konto: Bank Pocztowy SA: 16 1320 1117 2045 5859 2000 0015

Fundacja „Wiatrak”, ul. Bołtucia 7, 85-796 Bydgoszcz

najpóźniej do 9 października 2018 r.

W tytule wpłaty należy wpisać: „Kolacja Biznes Solidarny 11.10.2018” oraz imię i nazwisko uczestnika kolacji.