Biznes Solidarny: Małgorzata Stawicka, “Realizm magiczny w zarządzaniu”

Biznes Solidarny: Małgorzata Stawicka, “Realizm magiczny w zarządzaniu”

Kategoria

12 października 2017


Ks. Krzysztof Buchholz – Prezes Zarządu Fundacji „Wiatrak” i przewodniczący Rady Naukowo – Programowej Forum Dialogu i Myśli Jana Pawła II – zaprasza do udziału w czternastym spotkaniu grupy Biznes Solidarny, które odbędzie się w czwartek 26 października 2017 r. o godz. 17:00 w Domu Jubileuszowym Jana Pawła II przy ulicy Bołtucia 7 w Bydgoszczy.


Gościem specjalnym spotkania będzie Pani Małgorzata Stawicka  – Prezes Zarządu Spółdzielni Branży Metalowej „Tuchmet” i Fundacji „Nasza tradycja – nasza przyszłość”; laureatka wielu konkursów, między innymi Biznesmen 2013 roku, Kobieta Przedsiębiorcza 2013, Menedżer Najwyższej Jakości 2011, Gepard Biznesu 2011.

Temat spotkania: „Realizm magiczny w zarządzaniu”.

PROGRAM SPOTKANIA:

I
Nabożeństwo różańcowe w kaplicy (II piętro) (ok. 30 min.)

II
Kolacja w Kawiarni Artystycznej „Młynek” (parter)

Przywitanie Członków Grupy i Gości (ok. 5 min.)
Networking – nawiązywanie i wymiana kontaktów (ok. 30 – 40 min.)
Autoprezentacja każdej osoby obecnej na kolacji (ok. 1 minuty/ osoba)
Wystąpienie zaproszonego Gościa Specjalnego (ok.20 min.):
Pytania i dyskusja na temat wystąpienia (ok. 50 min.)
Spotkania kuluarowe – wymiana rekomendacji

Zgłoszenia na spotkanie można dokonać poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty za kolację (w wysokości 40 zł dla członków grupy Biznes Solidarny i  50 zł dla pozostałych gości) na konto: Bank Pocztowy SA: 16 1320 1117 2045 5859 2000 0015
Fundacja „Wiatrak”, ul. Bołtucia 7, 85-796 Bydgoszcz
najpóźniej do 23 października 2017 r.
W tytule wpłaty należy wpisać: „Kolacja Biznes Solidarny 26.10.2017” oraz imię i nazwisko uczestnika kolacji.

Zasady funkcjonowania w grupie Biznes Solidarny

Tematyka dotychczasowych spotkań