Biznes Solidarny

Biznes Solidarny

Biznes Solidarny to kujawsko-pomorska grupa przedsiębiorców, managerów, liderów w swoich branżach, którzy poszukują nowych inspiracji i chcą podzielić się swoim doświadczeniem. Jest to również grupa osób, którym bliska jest idea prowadzenia biznesu w oparciu o wysokie standardy etyczne i chrześcijańskie, w poszanowaniu potencjału, wartości i potrzeb człowieka; osób, które kierują się w życiu przesłaniem św. Jana Pawła II: „Bardziej być, niż więcej mieć”. 


Inicjatorem powstania Grupy jest Forum Dialogu i Myśli Jana Pawła II funkcjonujące przy Fundacji „Wiatrak”. Pierwszym wydarzeniem, inaugurującym działalność Grupy, była Konferencja „Ludzki wymiar biznesu”, która odbyła się 8 grudnia 2015 r. w Domu Jubileuszowym. Gośćmi i prelegentami Konferencji byli Arturo Mari – osobisty fotograf papieża Jana Pawła II, Henryk Siodmok – Prezes Zarządu Grupy Atlas, Ireneusz Jabłoński – Wiceprezydent Miasta Łodzi i Jerzy Kuta – doradca biznesowy. Uczestnicy Konferencji mieli możliwość wzajemnego poznania się i wymiany kontaktów. Idea stworzenia grupy biznesowej, której spotkania odbywałyby się cyklicznie, została przyjęta z dużym entuzjazmem.

Zasady funkcjonowania w grupie Biznes Solidarny

Tematyka dotychczasowych spotkań