Budujcie ten dom! Podziękowanie dla ks. Krzysztofa

Budujcie ten dom! Podziękowanie dla ks. Krzysztofa

Kategoria ,

27 września 2019


Kilkaset osób dziękowało w czwartek ks. Krzysztofowi za 24 lata budowania „Wiatraka”. – Rozchodzą się nasze drogi, ale nie serca – podkreślali prowadzący uroczystość.


Świętowanie rozpoczęło się Mszą św. w sali konferencyjnej Domu Jubileuszowego Jana Pawła II.  Ks. Sylwester Warzyński w homilii nawiązał do fragmentu jednego z czwartkowych czytań: „Tak mówi Pan Zastępów: Wyjdźcie w góry i sprowadźcie drewno, a budujcie ten dom, bym sobie w nim upodobał i doznał czci”. – To słowa dla nas, skierowane do każdego z tu obecnych – mówił ks. Warzyński.

Po Eucharystii rozpoczęła się uroczystość w sali widowiskowej. – W 1995 roku rozpoczął się żywot „Wiatraka”. W pokoju z jednym biurkiem, komputerem i narożnikiem z czasów wczesnego Gierka. Zasiadała w nim grupa ludzi, którzy mieli szalone pomysły – wspominali prowadzący uroczystość Mariola Ciesielska i Maciej Różycki. – Od początku na czele tych szaleńców stał ks. Krzysztof Buchholz, którego cechował niesamowity entuzjazm i otwartość,a także pokłady sił, które z pewnością nie pochodziły z zasobów ludzkich. Można by powiedzieć: „żyli długo i szczęśliwie”, ale Pan Bóg nie lubi banalnych historii. Po 24 latach rozchodzą się nasze drogi, ale nie serca – podkreślali.

Ks. Krzysztofa wywołano na scenę i otrzymał zadania do wykonania. Czekało na niego kilkanaście paczek, które po kolei rozpakowywał, jednocześnie opowiadając, z czym w „Wiatraku” kojarzą mu się wyjmowane z kartonów przedmioty. W ten sposób widzowie mogli dowiedzieć się, jak wiele działów, inicjatyw, przedsięwzięć składa się na „Wiatraka”. Zagadki dotyczyły m.in. Przedszkola „U Karolka”, działu edukacji i zajęć pozalekcyjnych, Warsztatu Terapii Zajęciowej „Wiatrak”, wolontariatu europejskiego, wolontariatu GPS, świetlicy „Pinokio”, Klubu Seniora, „wiatrakowych” wyjazdów i pielgrzymek, Forum Dialogu i Myśli Jana Pawła II, Biznesu Solidarnego, Poradni czy Klubu Integracji Społecznej. Na scenie pojawiły się m.in. przedszkolaki, niepełnosprawni, młodzi z wolontariatu GPS, seniorzy, pracownicy „Wiatraka” czy zespół Quadrans – wszyscy serdecznie dziękowali ks. Buchholzowi.

Na koniec nie mogło zabraknąć pysznego tortu i osobistych podziękowań, którym nie było końca. Do ks. Krzysztofa ustawiła się długa kolejka. – Dbajcie o „Wiatraka” – prosił swojego następcę ks. Wojciecha Przybyłę i wszystkich obecnych były już, wieloletni prezes fundacji.

Autor zdjęć: Pan Wiesław Kajdasz