15 kroków do zdrowia. Po wykładzie Marioli Ciesielskiej na UTW

15 kroków do zdrowia. Po wykładzie Marioli Ciesielskiej na UTW

Kategoria

19 February 2020


We wtorek 11 lutego słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Wiatrak” oraz członkowie Klubu Seniora „Wiatrak” wysłuchali wykładu na temat zdrowia psychicznego, z okazji Światowego Dnia Chorego.


Prelekcję poprowadziła pani teolog Mariola Ciesielska. Podczas spotkania zostały wymienione najczęstsze przyczyny zaburzeń psychicznych, takie jak: stres, cierpienie, odrzucenie, urazy zdrowia lub śmierć bliskiej osoby. Także przyczyny związane z naszą cywilizacją: natłok informacji, szybkie tempo życia, brak relacji międzyosobowych. W odpowiedzi na pytanie, jak sobie pomóc zachować zdrowie, pani Mariola odpowiadała, że należy docenić w swoim życiu to, co posiadamy, pamiętać, że jesteśmy niepowtarzalni oraz wyjątkowi i – pomimo tego, że mamy wady – to powinniśmy znać swoją wartość i cenić siebie jako osobę.

Jeśli jednak  człowiek nie potrafi afirmować otaczającej go rzeczywistości to powinien poszukać pomocy. Czasami wystarczy rozmowa z drugą osobą, kontakt z bliskim, podzielenie się problemem, który nas dręczy. Na koniec prowadząca rozdała słuchaczom broszurki  z „15 krokami do zdrowia psychicznego.”