00ROZWIJA SKRZYDŁA

O NAS

Fundacja „Wiatrak”

Fundacja „Wiatrak”

“Wiatrak” to interdyscyplinarna, prorozwojowa instytucja edukacyjno-kulturalna, która mocą wartości wypływających z życia św. Jana Pawła II oraz siłą zaangażowania zespołu, napędza do dobra i umożliwia coraz pełniejsze życie dzięki świadomej, efektywnej edukacji, wsparciu duchowemu i psychologicznemu, dbałości o każdy wymiar rozwoju człowieka.

Główną ideą Fundacji jest wprowadzanie w życie nauki św. Jana Pawła II, która mówi o rozwoju człowieka na czterech płaszczyznach.

siła fizyczna

FIZYCZNEJ

psychika

PSYCHICZNEJ

duchowość

DUCHOWEJ

intelekt

INTELEKTUALNEJ

W „Wiatraku” stwarzamy przestrzeń, w której każda osoba, niezależnie od wieku, stanu zdrowia czy sytuacji życiowej, może poszerzać swoją wiedzę, rozwijać talenty oraz odkrywać radość płynącą z bycia darem dla drugiego człowieka.

quote

Misją „Wiatraka” jest wspieranie osoby ludzkiej na wszystkich etapach i stanach jej życia,
aby z pomocą św. Jana Pawła II i św. Matki Teresy z Kalkuty, osiągnęła pełnię szczęścia
w odkrywaniu godności oraz dojrzałym i odpowiedzialnym darze dla drugiego człowieka.

LOREM IPSUM
DOLOR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

LOREM IPSUM
DOLOR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

LOREM IPSUM
DOLOR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

quote

“W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej był,
a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby również umiał być nie tylko z drugim, ale i dla drugich.”
– Jan Paweł II –

LOREM IPSUM
DOLOR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

LOREM IPSUM
DOLOR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

SPRAWOZDANIA