Arka Franciszka – Laudato Si’

Arka Franciszka – Laudato Si’

Kategoria

5 August 2021


Projekt Caritas Laudato Si jest odpowiedzią na wezwanie Papieża Franciszka oraz potrzebę budzenia w nas ekologicznej wrażliwości. Promujemy encyklikę Laudato Si i mówimy o tym jak przełożyć ją na życie. Jak i dlaczego być eko!
W ramach ekologii integralnej w latach 2019 – 2021 realizowany jest projekt “Ekologia integralna encykliki Laudato Si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”. Powstał on jako odpowiedź na wezwanie papieża Franciszka do troski o wspólny dom – ziemię, przekładając społeczną naukę kościoła w zakresie ekologii integralnej na konkretne praktyczne działania.
Fundacja „Wiatrak” realizuje projekt „Arka Franciszka”, którego głównym celem jest podniesienie świadomości lokalnej społeczności oraz zaangażowanie do twórczych inicjatyw związanych z troską o nasza planetę. Nadanie miejscu związanemu z wiatrakiem funkcji centrum edukacji na rzecz ekologii integralnej. Projekt dąży do promocji zachowań ekologicznych, integracji społeczeństwa na rzecz ochrony środowiska oraz twórczego zaangażowania się w promowanie idei „Laudato Si”.
Wszystkich chętnych do włączenia się w działania projektowe zapraszamy do zespołu wolontariuszy.
e-mail: sekretariat@wiatrak.org.pl (w tytule proszę wpisać: Arka Franciszka – wolontariat)