Biznes Solidarny

Biznes Solidarny

Inicjatorem powstania Grupy jest Forum Dialogu i Myśli Jana Pawła II funkcjonujące przy Fundacji „Wiatrak”. Pierwszym wydarzeniem, inaugurującym działalność Grupy, była Konferencja „Ludzki wymiar biznesu”, która odbyła się 8 grudnia 2015 r. w Domu Jubileuszowym. Gośćmi i prelegentami Konferencji byli Arturo Mari – osobisty fotograf papieża Jana Pawła II, Henryk Siodmok – Prezes Zarządu Grupy Atlas, Ireneusz Jabłoński – Wiceprezydent Miasta Łodzi i Jerzy Kuta – doradca biznesowy. Uczestnicy Konferencji mieli możliwość wzajemnego poznania się i wymiany kontaktów. Idea stworzenia grupy biznesowej, której spotkania odbywałyby się cyklicznie, została przyjęta z dużym entuzjazmem.

Zasady funkcjonowania w grupie Biznes Solidarny

Tematyka dotychczasowych spotkań