Interart 6 – plan na sierpień

Interart 6 – plan na sierpień

21 July 2020


“Interart 6” to projekt realizowany przez naszą Fundację od 1 stycznia 2019 do 31 marca 2022 r. W ramach projektu odbywają się warsztaty areterapii (plastyka, muzyka, teatr), zajęcia świetlicowe, zajęcia grupy wsparcia i rehabilitacji psychiatrycznej, zajęcia grupy socjoterapeutycznej, aktywność fizyczna – nordic walking, zajęcia fizjoterapii i fizykoterapii oraz wyjścia do obiektów kultury i rekreacji.  W projekcie biorą udział osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

 

Jak będzie wyglądał sierpień w projekcie INTERART 6?

Harmonogram w pliku pdf —> do pobrania tutaj