Kolęda w „Wiatraku”

Kolęda w „Wiatraku”

Kategoria

10 January 2019


Tak, jak co roku mieliśmy w „Wiatraku” kolędę. Pracownicy Fundacji prosili o Boże błogosławieństwo na kolejny rok działalności.


Rozpoczęliśmy modlitwą w kaplicy, a potem ks. Krzysztof poświęcił wszystkie pomieszczenia Domu Jubileuszowego Jana Pawła II.