Konferencja o dialogu w 40-lecie Pontyfikatu św. Jana Pawła II

Konferencja o dialogu w 40-lecie Pontyfikatu św. Jana Pawła II

22 October 2018


– Otwartość  i kompromis są podstawą każdego dialogu – mówili uczestnicy konferencji zorganizowanej w Domu Jubileuszowym Jana Pawła II w Bydgoszczy z okazji 40-lecia Pontyfikatu Polskiego Papieża.


Konferencję zorganizowało Forum Dialogu i Myśli Jana Pawła II, działające przy Fundacji „Wiatrak”. Odbywała się pod tytułem „Nie lękajcie się… dialogu” – Papież Polak wypowiedział te słowa 22 października 1978 r. na placu św. Piotra, podczas mszy pontyfikalnej.

„Dialog zakłada poszukiwanie tego, co prawdziwe, dobre i sprawiedliwe dla każdego człowieka. Wymaga więc gotowości przyjęcia drugiego” – mówił także Jan Paweł II.

– Dialog społeczny, ekumeniczny, polityczny czy w rodzinie nie zaistnieje bez refleksji nad sobą. Papież nas tego uczył – przypominał ks. Paweł Bortkiewicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, jeden z prelegentów. – Uczył nas dwóch podstawowych elementów dialogu. Z jednej strony wymogu miłości, z drugiej -prawdy – dodał.

Konferencję zakończyła dyskusja przedstawicieli kultury, religii, polityki i mediów. Wydarzenie odbywało się w liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II oraz rocznicę inauguracji Pontyfikatu.

 

Partner wydarzenia