Metoda Dobrego Startu “u Karolka”

Metoda Dobrego Startu “u Karolka”

20 October 2021


Od września 2021 r w naszym przedszkolu regularnie odbywają się zajęcia z Metody Dobrego Startu (MDS), którą stworzyła prof. Marta Bogdanowicz. Głównym założeniem MDS jest zorganizowana zabawa i aktywne wielozmysłowe uczenie symboli graficznych: łatwych wzorów, wzorów literopodobnych, liter i znaków matematycznych. Jest to metoda wspomagania psychomotorycznego, edukacji i terapii, aranżująca uczenie się wielozmysłowe: wzrokowo-słuchowo-dotykowo-kinestetyczno-ruchowe oraz wspomagająca funkcje językowe dziecka. MDS przeznaczona jest dla dzieci od 2 do 10 lat. Ma zastosowanie w profilaktyce niepowodzeń szkolnych, diagnozowaniu ich przyczyn, korekcji zaburzeń i w edukacji. Metoda służy przygotowaniu dzieci w wieku przedszkolnym do nauki czytania i pisania. Dotyczy zarówno dzieci o prawidłowym rozwoju, jak i dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności.