Nasi Patroni

Nasi Patroni

Św. Matka Teresa z Kalkuty

Jest dla „Wiatraka” pomocą w trudzie wychowania. Jej czynna miłość oraz pełna pokory i prawdy obecność w świecie jest darem i zadaniem dla Wychowawców i Wychowanków „Wiatraka”.

“Czujemy, że nasza działalność to tylko kropla w morzu. Ale bez niej ocean byłby uboższy.”
św. Matka Teresa z Kalkuty

 

Św. Jan Paweł II

Stał się inspiracją do stworzenia „Wiatraka”. To on nieustanie zachęcał młodzież, by wymagała od siebie i kształtowała w sobie dojrzałość, biorąc odpowiedzialność za kształt Kościoła, Ojczyzny i świata w przyszłości.

“Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali.”
św. Jan Paweł II