poszukujemy mentorów

poszukujemy mentorów

Kategoria

8 September 2021


Fundacja „Wiatrak” poszukuje mentorów dla wolontariuszy Europejskiego Korpusu Solidarności, którzy biorą udział w projekcie wolontariatu indywidualnego „Otwarci na społeczności lokalne” w następujących Podmiotach Stowarzyszonych:

  • Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak” – zagraniczni goście wspierają placówkę w działaniach na rzecz dzieci i młodzieży w celu twórczego wykorzystywania wolnego czasu.
  • Przedszkole Niepubliczne „U Karolka” – wolontariusze uzupełniają swoje kompetencje pedagogiczne uczestnicząc czynnie w zajęciach edukacyjnych. Rozwijają swoje pasje i talenty realizując gry i zabawy skierowane bezpośrednio do grupy dzieci przedszkolnych.
  • Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Fundacji „Wiatrak” – działania podejmowane przez wolontariuszy wpływają na integrację społeczną uczestników zajęć. Ich rola polega na współpracy z terapeutą w pracowni stolarstwa lekkiego, kulinarnej, ogrodniczej, kulturowej, krawieckiej, rzemieślniczej lub plastycznej.
  • Projekt Interart – udział młodych ludzi w zajęciach świetlicowych na rzecz osób z niepełnosprawnościami stwarza przestrzeń, w której mają oni możliwość usamodzielniania się, rozwoju własnych zdolności oraz doskonalenia umiejętności społecznych.
  • Klub Seniora „Wiatrak” – zagraniczni goście uczą się wrażliwości na potrzeby osób starszych. Odkrywają, że pomimo różnicy społecznej, kulturowej, językowej i wiekowej razem z seniorami tworzą wspólnotę europejską.
  • Przedszkole nr 48 ”Pod Sosnami” – uczestnicy pomagają w organizacji zajęć, przygotowują pomoce dydaktyczne oraz towarzyszą dzieciom podczas wyjść plenerowych.

Podczas spotkań ze społecznością lokalną, wolontariusze promują piękno europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz wolontariat Europejskiego Korpusu Solidarności.

Jeśli jesteś osobą otwartą, chcesz poświęcić swój czas i odkrywać radość płynącą z bycia darem dla drugiego człowieka oraz rozwinąć swoje umiejętności językowe – skontaktuj się z Koordynatorem Projektów Międzynarodowych pod numerem telefonu: 52 32 34 813 lub adresem e-mail: