Promocyjne ceny na nasze zajęcia. Sprawdź, kto płaci mniej

Promocyjne ceny na nasze zajęcia. Sprawdź, kto płaci mniej

28 August 2017


Dla kogo mamy w „Wiatraku” zniżki? 


„DALEJ W WIATRAKU” to oferta promocyjna skierowana do osób, które uczestniczyły w zajęciach w roku szkolnym 2016/2017 (od października do czerwca). Uczestnik otrzymuje 10% obniżki ceny na zajęcia w roku szkolnym, 2017/2018. Promocja nie dotyczy zajęć indywidualnych.

„DLA GPSÓW” – to oferta promocyjna dostępna tylko dla członków Grupy Wolontariatu GPS. Uczestnik otrzymuje 15% obniżki ceny na jedne wybrane zajęcia. Oferta jest dostępna cały rok. Promocja nie dotyczy zajęć indywidualnych.

„RODZEŃSTWO W WIATRAKU” – obniżka opłat za zajęcia dla rodzeństwa. Przy zawarciu umowy o kolejności zniżki dzieci decyduje ich wiek (od najstarszego do najmłodszego). Pierwsze dziecko z rodzeństwa płaci 100%; drugie otrzymuje 25% zniżki, trzecie – 50% zniżki, czwarte i każde następne – 90% zniżki. Oferta jest dostępna przez cały rok. W przypadku rezygnacji któregokolwiek z dzieci należy rozwiązać dotychczasową umowę i podpisać nową. 
Zajęcia w przedszkolu oraz indywidualne są liczone zawsze jak w przypadku pierwszego dziecka, czyli odpłatność wynosi 100% kwoty. 
Oferta obejmuje osoby do 18. roku życia.

Cała oferta “wiatrakowych” zajęć jest dostępna na naszej stronie. Zapisy już trwają – w biurze “Wiatraka” (ul. Bołtucia 7), w godz. 9.00-18.00  lub telefonicznie – tel. 52 32 34 810.