Wolontariat GPS

Wolontariat GPS

GPS to Grupa Wolontariuszy działająca w Fundacji „Wiatrak”. Nazwa pochodzi od słów Giovanni Paolo Secondo, co znaczy Jan Paweł II – jest On dla nas wzorem i przewodnikiem oraz od trzech wartości, które kształtują nasze działanie: Gotowość, Przyjaźń i Służba.

Nasze zadania to przede wszystkim wspieranie dzieł „Wiatraka” oraz tworzenie własnych projektów, których celem jest pomoc innym.

Pomagamy
Tworzymy
Inspirujemy
Szukamy nowych dróg
Rozwijamy talenty

Jeśli masz od 9 do 19 lat, lubisz ludzi i chcesz doświadczyć przyjaźni, otwartości i chcesz poznać smak wspólnej pracy i radości – to zapraszamy!
Przyjdź i zobacz co to znaczy być GPS!
Zadzwoń – tel. 52 32 34 810
Napisz: mariola.ciesielska@wiatrak.org.pl

Spotkania w każdy piątek:
GPS kids (do 12 lat) – 17.00-18.15
GPS grupa 13-15 lat – 17.00-18.15
GPS i 4don4Lord – młodzież powyżej 15 lat – 18.00-20.00

Jesteśmy też na Facebooku.