Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

Kategoria ,

18 June 2019


Szanowni Państwo, w związku z realizacją zadania pn. Sala widowiskowo kinowa: oaza “Wiatraka” na pustyni kultury w Bydgoszczy Fordonie – etap 2, współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zapraszamy do składania ofert na dostawę i montaż urządzeń mechaniki scenicznej, systemu elektroakustycznego, systemu wizyjnego oraz systemu oświetlenia scenicznego.

 

Szczegóły zostały zawarte w załączonych dokumentach.

Zapytanie Ofertowe 2019,

Zał_1_Szczegółowy opis 2019

Zał_2_Formularz oferty 2019

Zał_3 – Wzór umowy 2019