Zostań wolontariuszem EVS nad Oceanem Atlantyckim w Portugalii

Zostań wolontariuszem EVS nad Oceanem Atlantyckim w Portugalii

Kategoria

25 June 2019


Projekt „Intergenarational Solidarity” rozpoczyna się 1 października 2019 r. i kończy 26 września 2020 r.


Miejsce: Centro Social Paroquial de São Julião da Barra w Oeiras

Wiek: 18-30 lat

Opis: Parafialne Centrum Społeczne São Julião da Barra zaczęło działać w 1996 roku i jest Dziennym Ośrodkiem dla osób starszych. Celem Ośrodka jest zapewnienie dobrego samopoczucia jego członków oraz opracowanie działań, które pomagają w rozwiązywaniu problemów ich codziennego życia. Działania, które rozwija Centrum to: rzemiosło, gry poznawcze, wizyty społeczno-kulturalne, zajęcia fizyczne…etc.

Poza działalnością Dziennego Ośrodka, instytucja ta wspiera około 50 potrzebujących rodzin (łącznie 240 osób), za pośrednictwem Grupy Wsparcia dla Rodzin (GAF).

Profil wolontariuszy: Portugalska Organizacja „ProAtlântico – Associaçăo Juvenil” od wielu lat przysyła do „Wiatraka” wolontariuszy. Tym razem to ona poszukuje polskich wolontariuszy, którzy są zmotywowani do pracy z osobami starszymi. Szczególne zainteresowanie wolontariusza muzyką, tańcem, teatrem, sportem, gotowaniem, komputerami, rękodziełem, ogrodnictwem, historią, fotografią czy sztuką stanowią dodatkową wartość, ponieważ obszary te są przedmiotem zainteresowania osób starszych i środkiem do nawiązania z nimi kontaktu.

Zadania wolontariuszy: Rolą wolontariuszy będzie przede wszystkim pomoc zespołowi Parafialnego Centrum Społecznego São Julião da Barra w tworzeniu zdrowego środowiska i otworzeniu horyzontów dla społeczności, zwłaszcza osób starszych.

W Dziennym Ośrodku wolontariusz będzie odpowiedzialny za:

* Pomoc w animacji i promocji działań,

* Wsparcie w transporcie osób starszych,

* Monitorowanie wizyt społeczno-kulturowych.

W GAF – Grupie Wsparcia dla Rodzin wolontariusz będzie odpowiedzialny za:

* Pomoc w przyjmowaniu i transportowaniu żywności i innych produktów pochodzących z Banku Żywności w Lizbonie,

* Organizację żywności i produktów,

* Wsparcie w dystrybucji tej samej żywności i produktów,

* Wspieranie organizacji przestrzeni GAF

Wolontariusze będą również pomagać w organizacji wydarzeń międzykulturowych, które mają na celu promocję programu Erasmus+ w szkołach, uniwersytetach, klubach i eventach młodzieżowych.

Chętnych prosimy o kontakt na adres e-mailowy: anna.araszkiewicz@wiatrak.org.pl 

oraz maciej.brzakala@wiatrak.org.pl