Forum Dialogu i Myśli Jana Pawła II

Forum Dialogu i Myśli Jana Pawła II

Forum Dialogu i Myśli św. Jana Pawła II zostało powołane przez Fundację „Wiatrak” w czerwcu 2014 r. Istota funkcjonowania Forum i wszystkie jego działania oparte są na nauczaniu św. Jana Pawła II.


Do podstawowych celów Forum należą:
– Rozwój intelektualny i duchowy przedstawicieli różnych środowisk,
– Budowanie środowiska osób skupionych wokół wartości chrześcijańskich, gotowych podjąć odpowiedzialność obywatelską,
– Wymiana myśli i dialog między przedstawicielami różnych grup społecznych,
– Dążenie do budowania wspólnoty w oparciu o relacje naukowe, biznesowe i tym podobne.

Swoje cele Forum osiąga poprzez organizację konferencji, wykładów, sympozjów, kongresów, debat, warsztatów, szkoleń i różnych wydarzeń kulturalnych skierowanych do wielu grup społecznych, między innymi do naukowców, twórców kultury, nauczycieli, katechetów, duchowieństwa, rodzin, lekarzy i terapeutów, przedsiębiorców, polityków i samorządowców, wolontariuszy, dziennikarzy, dzieci i młodzieży.
Organami Forum Dialogu i Myśli Jana Pawła II są Rada Naukowo-Programowa wraz z Komitetem Założycielskim oraz Rada Honorowa.
Rada Naukowo-Programowa jest nieformalnym, otwartym zespołem zrzeszającym przedstawicieli wielu środowisk. Zadaniem Rady Naukowo-Programowej jest odczytywanie potrzeb różnych grup społecznych i odpowiadanie na nie poprzez wytyczanie merytorycznej linii programowej w ramach działań Forum.

CZŁONKOWIE RADY NAUKOWO-PROGRAMOWEJ

Komitet Założycielski Forum:

– Ks. Buchholz Krzysztof – teolog, prezes Fundacji „Wiatrak”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego i Rady Naukowo-Programowej
– Bałan-Kilanowska Paulina – prawnik
– Kilanowski Arkadiusz – politolog
– Kuta Jerzy – przedsiębiorca
– Leszczyńska Anna – pedagog

Pozostali członkowie Rady Naukowo-Programowej:

– Dąbrowska Ewa – dziennikarz Polskiego Radia PIK
– Gotowski Marek – przedsiębiorca
– Guźlecka Urszula – dziennikarz Telewizji Polskiej o. w Bydgoszczy
– Hartwich Edward – ekonomista
– Jawień Arkadiusz – prof. dr hab. UMK w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, lekarz – chirurg ogólny i naczyniowy
– Jawień Zofia – nauczyciel, doradca chrześcijański
– Kubik Józef – prof. dr hab. inż. UKW w Bydgoszczy
– Laskowska Elżbieta – prof. dr hab. UKW w Bydgoszczy, filolog polski
– Paprocka Beata – nauczyciel, teolog
– Sinkiewicz Władysław – prof. dr hab. UMK w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, lekarz – specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
– Sobieszczański Stanisław – adwokat
– Stąporek-Pospiech Ewa – pedagog, flecistka
– Syka Edward – przedsiębiorca
– Ks. Szukalski Wojciech – prof. UAM dr hab., teolog

Rada Honorowa jest nieformalnym zespołem o charakterze opiniodawczym i doradczym. Zadaniem Rady Honorowej jest wspieranie Forum w zakresie działań merytorycznych, organizacyjnych i promocyjnych.