Forum Jana Pawła II o konferencji bioetycznej

Forum Jana Pawła II o konferencji bioetycznej

10 kwietnia 2018


9 kwietnia odbyło się kolejne posiedzenie Rady Naukowo-Programowej Forum Dialogu i Myśli Jana Pawła II.


Członkowie rady podsumowali minione wydarzenia, omówili bieżące problemy, a także wysłuchali relacji z kłopotów wynikłych po protestach grup lewicowych, dotyczących konferencji pt.”Wyzwania i zagrożenia bioetyczne XXI wieku”. W związku z postawą władz Collegium Medicum UMK, konferencję przeniesiono do Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej (więcej informacji o konferencji – tutaj).

Uzgodniono również zasady dalszego funkcjonowania rady – jej kadencyjność oraz deklarację członkostwa.

Następne posiedzenie zaplanowano na 4 czerwca 2018 roku.