Fundusze Europejskie

Nazwa Projektu: Budowa Domu Jubileuszowego w sercu Województwa Kujawsko – Pomorskiego

Beneficjent: Fundacja „Wiatrak”

Opis Projektu: Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa Domu Jubileuszowego.

Dom Jubileuszowy został zaprojektowany na obrysie pomieszczeń tymczasowej kaplicy przy parafii Matki Bożej Królowej Męczenników w Bydgoszczy przy ul. gen. M. Bołtucia 7. Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne oraz piwnicę. Wszystkie kondygnacje połączone są w pionie dwiema klatkami schodowymi oraz widną. Zasadnicze wejścia do budynku zlokalizowane są na poziomie parteru. Zaprojektowano dodatkowe wyjście ewakuacyjne na poziomie piwnic. Największymi kondygnacjami pod względem powierzchni jest piwnica i parter. Z uwagi na lokalizację wysokiej sali widowiskowej na parterze, ta kondygnacja znacznie przewyższa pozostałe pod względem kubatury. Od strony funkcjonalnej pomieszczenia w Domu Jubileuszowym można podzielić na następujące części: 1. Sala widowiskowa 2. Kawiarnia artystyczna z zapleczem kuchennym 3. Pomieszczenia sportowe i rehabilitacyjne 4. Pomieszczenia na zajęcia 5. Pomieszczenia dla młodzieży 6. Pomieszczenia administracyjne 7. Pomieszczenia magazynowe 8. Korytarze i klatki schodowe 9. Sanitariaty 10. Inne pomieszczenia. Budynek Domu Jubileuszowego został zaprojektowany z myślą o pełnym dostępie osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich. Na wszystkie kondygnacje zapewniono dostęp poprzez windę o odpowiednich gabarytach. Na każdej kondygnacji zaprojektowano także specjalne toalety dla niepełnosprawnych. Większość pomieszczeń w obiekcie jest wyposażona w system mechanicznej wentylacji, natomiast niektóre pomieszczenia (np. sala widowiskowa) w system klimatyzacji z kontrolą jakości powietrza. Dom Jubileuszowy jest zarządzany w oparciu o system automatyki budynkowej (Building Management System – BMS), który poprzez koordynację systemów przeciwpożarowego, kontroli dostępu, telewizji przemysłowej oraz sieci strukturalnej, będąc połączonym z systemem ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz siecią elektryczną, będzie regulował procesy zachodzące w obiekcie. Na terenie całego budynku rozprowadzona jest sieć strukturalna, natomiast w głównych miejscach budynku (przede wszystkim w głównej klatce schodowej na każdej kondygnacji) znajdują się kioski wspierające poruszanie się po budynku.

Całkowita wartość inwestycji: 15 522 288,58 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR: 8 424 386,00 PLN