Historia

1995

Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak” powstało z inicjatywy młodych ludzi z Duszpasterstwa Akademickiego „Martyria”. Pragnęli oni stworzyć w Fordonie ośrodek, w którym rozwijałaby się kultura chrześcijańska, dostępna dla każdego, z jednoczesnym mocnym akcentem wychowawczym. Początkowo w „Wiatraku” istniało tylko kilka sekcji, których z roku na rok przybywało. Przybywało także zadań , nowych wyzwań, pomysłów i marzeń do zrealizowania.

1999

W Wydziale Kultury Fizycznej, Sporu i Turystyki Urzędu Miasta w Bydgoszczy został zarejestrowany Parafialny Klub Sportowy „Wiatrak”. Od początku działalności skupia on entuzjastów kultury fizycznej, którzy pragną przekazać swoje umiejętności i zapał młodszemu pokoleniu.

2000

Podczas Światowych Dni Młodzieży w Rzymie zapada decyzja o konieczności budowy  Domu Jubileuszowego. Po spotkaniu z Janem Pawłem II w sercach i głowach młodych ludzi zrodziła się myśl, że ich dziełem Nowego Tysiąclecia będzie właśnie DOM.

“Jestem pewny, że również wy, drodzy przyjaciele, staniecie na wysokości tych, którzy was poprzedzili. Będziecie głosili Chrystusa Nowemu Tysiącleciu. Powracając do domu, nie ulegajcie rozproszeniu.”
Św. Jan Paweł II (Homilia na zakończenie ŚDM, Rzym 2000)

2001

Pracownicy i wolontariusze „Wiatraka” udają się do Rzymu na spotkanie z Janem Pawłem II. Ojciec Święty otrzymał honorową statuetkę „Przyjaciela Wiatraka” przyznawaną tym, którzy w szczególny sposób wpłynęli na losy „Wiatraka”. Podczas tego spotkania Jan Paweł II pobłogosławił plany oraz kamień węgielny pod budowę Domu Jubileuszowego.

Rozpoczynają się  prace budowlane Domu Jubileuszowego Jana Pawła II…

2003

„Wiatrak” rozszerza swoją działalność – zostaje powołana Fundacja „Wiatrak”. Następuje wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

2005

Działalność rozpoczyna  Klub Integracji Społecznej „Wiatrak”, gdzie udzielana jest pomoc osobom bezrobotnym w poszukiwaniu zatrudnienia.

2006

Powstaje wolontariat GPS – Giovanni Paolo Secondo. Jest to działająca przy „Wiatraku” grupa wolontariuszy, dla których wzorem i przewodnikiem jest św. Jan Paweł II.

2007

Do Fundacji zostaje włączony Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Porazińskiej w Bydgoszczy.

2013

Cała działalność „Wiatraka”, która do tej pory odbywała się w salkach Domu Parafialnego, zostaje przeniesiona do Domu Jubileuszowego Jana Pawła II.

2014

Inauguracja Forum Dialogu i Myśli Jana Pawła II. Ma ono na celu budowanie wspólnoty, wymianę myśli oraz rozwój przedstawicieli różnych środowisk, a wszystko to w oparciu o nauczanie św. Jana Pawła II.

2015

Z inicjatywy Forum Dialogu i Myśli Jana Pawła II powstaje grupa przedsiębiorców „Biznes Solidarny”.

Kończy się budowa Domu Jubileuszowego Jana Pawła II. 8 grudnia następuje jego oficjalne uroczyste otwarcie. Poświęcenia budynku dokonał ks. bp. Jan Tyrawa.