I Forum Młodzieży Diecezji Bydgoskiej

I Forum Młodzieży Diecezji Bydgoskiej

Kategoria

5 listopada 2019


Zapraszamy na I Forum Młodzieży Diecezji Bydgoskiej, które potrwa w Domu Jubileuszowym Jana Pawła II od piątku do niedzieli (15-17 listopada). Fundacja „Wiatrak” jest partnerem tego przedsięwzięcia.


Główną ideą Forum jest zaproszenie do otwartej dyskusji na tematy i problemy ważne dla młodych ludzi na podstawie Adhortacji Apostolskiej Papieża Franciszka „Christus vivit” oraz wspólnego poszukiwania rozwiązań dla ich realizacji. Pomocą w tym będą konferencje zaproszonych Gości – „specjalistów od młodzieży” oraz warsztaty tematyczne prowadzone przez animatorów młodzieżowych i dorosłych.

Patronat nad Forum objął wydział pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Inicjatywa jest przeznaczona dla młodzieży od 15 roku życia, studentów oraz dorosłych, którzy z młodymi działają na co dzień: katechetów, nauczycieli, wychowawców, rodziców, dziadków, duchownych.

Forum to inicjatywa Młodzieżowej Rady Programowej Diecezji Bydgoskiej, która jest owocem aktywizacji młodzieży po przeżytych Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie i zachęty Papieża Franciszka, by „pozostawić po sobie widoczny ślad”. Radę tworzy reprezentacja młodzieży wszystkich dekanatów diecezji w wieku od 16 do 25 roku życia, której celem jest podejmowanie zadań planowania i współorganizowania przedsięwzięć związanych z duszpasterstwem młodzieży: marzenia przemieniają w czyny.

Program spotkania, goście Forum, inne szczegółowe informacje: www.mlodziezbydgoszcz.pl.