Konferencja „W otchłani rozwodu”

Konferencja „W otchłani rozwodu”

5 listopada 2017


Forum Dialogu i Myśli Jana Pawła II funkcjonujące przy Fundacji „Wiatrak” zaprasza na drugą z cyklu Konferencję skierowaną do nauczycieli, wychowawców i katechetów, która odbędzie się w Domu Jubileuszowym Jana Pawła II w Bydgoszczy 9 listopada 2017 r.


Problem rozpadu małżeństwa w rodzinie przedstawiony będzie z punktu widzenia psychologa, prawnika, chrześcijańskiego doradcy rodziny i duszpasterza małżeństw niesakramentalnych. Głównym celem konferencji jest wskazanie drogi postępowania i sposobu rozmowy z rodzicami, dziadkami, a przede wszystkim z dziećmi znajdującymi się w okoliczności rozwodu rodziców.

Program konferencji tutaj

Prelegenci:

Halina Tabiszewska – chrześcijański doradca rodziny,

Prof. dr hab. Roman Ossowski – psycholog,

Tymoteusz Paprocki – prawnik,

Ks. Arkadiusz Muzolf – diecezjalny duszpasterz rodzin, mediator małżeństw i rodzin.

Zgłoszenia udziału w konferencji można dokonać poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego najpóźniej do 6 listopada 2017 r. włącznie.

Udział w Konferencji jest bezpłatny