Klub Seniora „Wiatrak” zaprasza osoby w wieku 60 plus

Klub Seniora „Wiatrak” zaprasza osoby w wieku 60 plus

Kategoria

28 maja 2019


Projekt Klub Seniora „Wiatrak” jest realizowany przez Fundację „Wiatrak” i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.


Przedsięwzięcie jest współfinansowane w ramach regionalnego programu operacyjnego woj. kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020 –EFS.

Głównymi celami projektu jest:

  • wspieranie, rozwój i podtrzymywanie zaradności osobistej i samodzielności w wykonywaniu czynności życia codziennego;
  • rozwój oraz utrzymanie funkcji i sprawności społeczno-kulturalnych;

  • podtrzymywanie zdrowia psychicznego, przeciwdziałanie chorobom wieku starczego i utrzymanie sprawności intelektualnej.

Założenia projektu będą realizowane w ramach różnorodnych zajęć prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę.

Klub jest czynny od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-14.00. Opłata za miesiąc uczestnictwa w klubie wynosi 70 zł. W cenie jest drugie śniadanie oraz rehabilitacja, muzykoterapia i terapia zajęciowa, trening intelektualny, prelekcje i konsultacje ze specjalistami, wspólne wyjścia do kina i teatru, spotkania integracyjne, poznawanie kultury i tradycji regionu, integracja międzypokoleniowa, zajęcia komputerowe, warsztaty językowe, gry towarzyskie, trening pamięci oraz wycieczki integracyjne.

Osoby chętne do uczestnictwa w Klubie Seniora „Wiatrak” prosimy o zgłaszanie się w naszym biurze na pierwszym piętrze Domu Jubileuszowego im. Jana Pawła II przy ulicy Bołtucia 7 w Bydgoszczy. Wszelkich informacji udzielamy również telefonicznie pod numerem tel. (52) 323 48 10.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

REGULAMIN KLUBU SENIORA

REGULAMIN REKRUTACJI