Konferencja z okazji 40-lecia Pontyfikatu św. Jana Pawła II

Konferencja z okazji 40-lecia Pontyfikatu św. Jana Pawła II

10 października 2018


Na konferencję zaprasza Forum Dialogu i Myśli Jana Pawła II przy Fundacji „Wiatrak”. Patronat nad nią objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Konferencja odbędzie się w Domu Jubileuszowym Jana Pawła II (ul. Bołtucia 7) w poniedziałek (22 października) w liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II oraz rocznicę inauguracji Pontyfikatu. Jej temat to: „Nie lękajcie się …dialogu”.

Plan konferencji

9:00 – rejestracja, kawa
10:00 – Msza św. w kaplicy Bazyliki Matki Bożej Królowej Męczenników (ul. Bołtucia 5)
11:00 – rozpoczęcie konferencji (prowadzenie Katarzyna Jarzembowska – dziennikarka „Przewodnika Katolickiego””)
Powitanie przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Wprowadzenie przez przedstawiciela Rady Naukowo-Programowej Forum Dialogu i Myśli Jana Pawła II przy Fundacji „Wiatrak”
11:15 – wykład ks. prof. Pawła Bortkiewicza „Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Dialog między pesymizmem a nadzieją” (prof. zw. UAM w Poznaniu)
11:45 – wykład prof. Romana Ossowskiego „Sztuka dialogu a relacje międzyludzkie” (prof. zw. UKW w Bydgoszczy oraz Collegium Medicum UMK w  Bydgoszczy)
12:15 – przerwa kawowa
12:45 – dyskusja panelowa – moderator Katarzyna Jarzembowska

Paneliści z obszarów:
społecznego – Dorota Jakuta (była przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie)
religijnego – ks. Prof. Wojciech Szukalski (były rektor i wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej)
kulturalnego – Maciej Puto (dyrektor Filharmonii Pomorskiej)
rodzinnego – Joanna Niedbalska (pedagog, inicjator dialogów małżeńskich w DA „Martyria”)
medialnego – Anna Raczyńska (dyrektor TVP Bydgoszcz)

14:15 – zakończenie konferencji, poczęstunek

 

Partner wydarzenia