KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC ADWENTOWY – ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC ADWENTOWY – ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU

9 listopada 2020


Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu na najpiękniejszy wieniec adwentowy, który wpisał się już do tradycji „Wiatraka” w czasie Adwentu!

W tym roku zmieniamy formę konkursu! Zadanie polega na stworzeniu wieńca adwentowego, sfilmowaniu go i sfotografowaniu. Konkurs ma charakter otwarty – mogą wziąć w nim udział uczestnicy indywidualni, jak i grupy niezależnie od wieku.

  • Technika wykonania pracy jest dowolna.
  • Wieniec musi posiadać cztery świece (symbolizujące cztery niedziele adwentu).
  • Uczestnik/Grupa może dostarczyć tylko jedno nagranie jednej pracy (najlepiej w formacie AVI lub MPG). Dodatkowo dołącza 1 zdjęcie pracy (format JPG lub PNG).
  • Do każdego nagrania i zdjęcia należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy. W przypadku, gdy Uczestnik jest niepełnoletni, dokumenty wypełnia rodzic lub opiekun prawny.
  • Nagrania z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy przesłać na skrzynkę pocztową: ckk@wiatrak.org.pl.
  • Ostateczny termin przesyłania nagrań i formularzy: 4.12.2020r. do godz. 14:00.
  • Laureaci konkursu zostaną wyłonieni w dniu 11.12.2020 r. do godz. 20:00.

Ogłoszenie wyników opublikowane zostanie na stronie www.wiatrak.org.pl oraz Facebooku.

 

Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępny jest do pobrania poniżej:

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin