00ROZWIJA SKRZYDŁA

O NAS

Fundacja „Wiatrak”

„Wiatrak” to interdyscyplinarna, prorozwojowa instytucja edukacyjno-kulturalna, która mocą wartości wypływających z życia św. Jana Pawła II oraz siłą zaangażowania zespołu, napędza do dobra i umożliwia coraz pełniejsze życie dzięki świadomej, efektywnej edukacji, wsparciu duchowemu i psychologicznemu, dbałości o każdy wymiar rozwoju człowieka.

Główną ideą Fundacji jest wprowadzanie w życie nauki św. Jana Pawła II, która mówi o rozwoju człowieka na czterech płaszczyznach.

siła fizyczna

FIZYCZNEJ

psychika

PSYCHICZNEJ

duchowość

DUCHOWEJ

intelekt

INTELEKTUALNEJ

W „Wiatraku” stwarzamy przestrzeń, w której każda osoba, niezależnie od wieku, stanu zdrowia czy sytuacji życiowej, może poszerzać swoją wiedzę, rozwijać talenty oraz odkrywać radość płynącą z bycia darem dla drugiego człowieka.

 

Statut-_Fundacji_Wiatrak

quote

Misją „Wiatraka” jest wspieranie osoby ludzkiej na wszystkich etapach i stanach jej życia,
aby z pomocą św. Jana Pawła II i św. Matki Teresy z Kalkuty, osiągnęła pełnię szczęścia
w odkrywaniu godności oraz dojrzałym i odpowiedzialnym darze dla drugiego człowieka.

Dom Jubileuszowy im. św. Jana Pawła II

Narodziny „Wiatraka” miały miejsce 1 lipca 1995 roku. Początkowo funkcjonował on jako Centrum Kultury Katolickiej i był przyparafialną niepubliczną placówką oświatową. Od 2003 roku działalność „Wiatraka” rozszerzyła się o fundację i została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Ideą powstania „Wiatraka” było stworzenie miejsca przyjaznego ludziom, pozwalającego im się rozwijać i odkrywać w sobie dobro.

Dom Jubileuszowy Fundacji „Wiatrak” to miejsce otwarte i gościnne. Oferujemy wynajem sal wykładowych, konferencyjnych, a także sali widowiskowej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Przedszkole Niepubliczne "U Karolka"

Fundacja „Wiatrak” prowadzi niepubliczne Przedszkole, którego celem jest dbanie o pełny rozwój dziecka, tak aby już od najmłodszych lat mogło rozwijać swoje skrzydła! 
 
Edukacja w naszym Przedszkolu opiera się na fundamentalnych wartościach zgodnych z nauką św. Jana Pawła II, zapewniając najmłodszym uczniom maksymalne zaangażowanie, bezpieczeństwo, troskę i odpowiedzialność. Nad realizacją tych zadań czuwa przygotowana i doświadczona kadra nauczycieli oraz wychowawców. W “Wiatraku” tworzymy miejsce, w którym każde dziecko może odkrywać i rozwijać swoje talenty. Przekazując wartościową wiedzę oraz realizując ciekawe programy i projekty, wspólnie chcemy osiągać jak najlepsze rezultaty. Nasi uczniowie poprzez twórczą edukację mają możliwość odkrywania świata i podejmowania wyjątkowej przygody także przy współpracy naszych międzynarodowych wolontariuszy – to niepowtarzalna okazja, aby od najmłodszych lat poznawać kulturę różnych krajów Europy i świata. 
 
Przedszkole czynne jest w godzinach od 6:45 do 17:00.
 
W celu szczegółowych informacji i zapisów serdecznie zapraszamy do kontaktu drogą mailową na adres: przedszkole@wiatrak.org.pl lub telefoniczną 533 022 268.

Wolontariat międzynarodowy

Fundacja „Wiatrak” już od wielu lat współpracuje z wolontariuszami Europejskiego Korpusu Solidarności i Erasmus+, którzy wnoszą niesamowitą energię, dzielą się dorobkiem kulturowym swoich krajów, rozwijają swoje kompetencje i czynią dobro dla lokalnej społeczności.

Zagraniczni goście podejmują działania solidarnościowe w ramach projektów wolontariatu indywidualnego i grupowego w różnych placówkach oświatowych i podmiotach stowarzyszonych Fundacji „Wiatrak”. Poznają  polską kulturę i uczestniczą w lekcjach z języka polskiego. Aby integrować się ze społecznością lokalną i promować międzynarodowy wolontariat spotykają się z mentorami i uczniami szkół podstawowych i średnich w Bydgoszczy i okolic.

quote

“W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej był,
a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby również umiał być nie tylko z drugim, ale i dla drugich.”
– Jan Paweł II –

Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej powstał 01.04.1999 roku z inicjatywy rodziców  dzieci z niepełnosprawnościami, związanych ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych w Fordonie. Działał jako WTZ „Bajka” do 2007 roku, który to zaowocował zmianami i WTZ przeszedł pod patronat Fundacji „Wiatrak”. Pod skrzydłami „ Wiatraka” placówka prężnie rozwija się i stale dąży do zapewnienia coraz obszerniejszej oferty rehabilitacji społeczno-zawodowej. W 2015 roku pojawiła się nowa pracownia, a stan osobowy powiększył się o dodatkowych 5 uczestników. W roku 2023 WTZ skorzystał z możliwości wsparcia PFRON dla osób oczekujących  na miejsce w WTZ i przyjął 10 osób na „zajęcia klubowe w WTZ”. Realizacja programu jest kontynuowana na terenie Warsztatu i stanowi integralną część oferty terapeutycznej. Rok 2023 otworzył  również możliwość powiększenia placówki i od 2024 roku  do WTZ uczęszcza już 40 osób z niepełnosprawnościami. W skład Warsztatu wchodzi 8 pracowni: krawiecka, rękodzieła, stolarstwa lekkiego, plastyczna, gospodarstwa domowego, kulturalno – teatralna, haftu i makramy oraz ogrodnicza.
W ramach terapii zajęciowej i rehabilitacji w placówce zapewniona jest opieka psychologa, fizjoterapeuty i pielęgniarki.  Uczestnicy zajęć WTZ mają możliwość uczestniczenia w wyjazdach na wycieczki, wyjściach do kina, restauracji, muzeum, teatru i innych formach rehabilitacji społecznej. Prowadzone są cykliczne spotkania uzawadawiające, realizowane projekty społeczne we współpracy z lokalnymi instytucjami, np. ZUS, szkołą podstawową, czy integracja z seniorami, dziećmi w wieku przedszkolnym i innymi ośrodkami zapewniającymi wsparcie uczestnikom z niepełnosprawnościami.  Efekty swojej pracy uczestnicy WTZ udostępniają na kiermaszach, festynach czy poprzez organizację wydarzeń kulturalnych.

Siedziba Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Fundacji „Wiatrak”:
ul. Porazińskiej 9, 85-792 Bydgoszcz tel. 52 34 33 536

Poradnia Pomocy Psychologicznej

Misją „Wiatraka” jest wspieranie i pomaganie każdej osobie ludzkiej na wszystkich etapach jej życia. Dzięki podejmowanym działaniom, nasi podopieczni i klienci mogą w pełni rozwijać swój potencjał, żyć w równowadze i doświadczać pełni człowieczeństwa. W przestrzeni Domu Jubileuszowego tworzymy miejsce idealne do pracy terapeutycznej, służące komfortem i otwarte na każdego człowieka.

Podstawą naszego podejścia do udzielania pomocy w zakresie zdrowia psychicznego jest łączenie siły serca i rozumu, zaangażowania i miłości. Priorytetowym aspektem jest profesjonalna diagnoza oraz odpowiednie metody terapii, wykorzystane przez wykwalifikowanych specjalistów.

tel. 509 433 288