00ROZWIJA SKRZYDŁA

O NAS

Fundacja „Wiatrak”

„Wiatrak” to interdyscyplinarna, prorozwojowa instytucja edukacyjno-kulturalna, która mocą wartości wypływających z życia św. Jana Pawła II oraz siłą zaangażowania zespołu, napędza do dobra i umożliwia coraz pełniejsze życie dzięki świadomej, efektywnej edukacji, wsparciu duchowemu i psychologicznemu, dbałości o każdy wymiar rozwoju człowieka.

Główną ideą Fundacji jest wprowadzanie w życie nauki św. Jana Pawła II, która mówi o rozwoju człowieka na czterech płaszczyznach.

siła fizyczna

FIZYCZNEJ

psychika

PSYCHICZNEJ

duchowość

DUCHOWEJ

intelekt

INTELEKTUALNEJ

W „Wiatraku” stwarzamy przestrzeń, w której każda osoba, niezależnie od wieku, stanu zdrowia czy sytuacji życiowej, może poszerzać swoją wiedzę, rozwijać talenty oraz odkrywać radość płynącą z bycia darem dla drugiego człowieka.

 

Statut-_Fundacji_Wiatrak

quote

Misją „Wiatraka” jest wspieranie osoby ludzkiej na wszystkich etapach i stanach jej życia,
aby z pomocą św. Jana Pawła II i św. Matki Teresy z Kalkuty, osiągnęła pełnię szczęścia
w odkrywaniu godności oraz dojrzałym i odpowiedzialnym darze dla drugiego człowieka.

Dom Jubileuszowy im. św. Jana Pawła II

Narodziny „Wiatraka” miały miejsce 1 lipca 1995 roku. Początkowo funkcjonował on jako Centrum Kultury Katolickiej i był przyparafialną niepubliczną placówką oświatową. Od 2003 roku działalność „Wiatraka” rozszerzyła się o fundację i została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Ideą powstania „Wiatraka” było stworzenie miejsca przyjaznego ludziom, pozwalającego im się rozwijać i odkrywać w sobie dobro.

Dom Jubileuszowy Fundacji „Wiatrak” to miejsce otwarte i gościnne. Oferujemy wynajem sal wykładowych, konferencyjnych, a także sali widowiskowej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Przedszkole Niepubliczne "U Karolka"

Fundacja „Wiatrak” prowadzi niepubliczne Przedszkole, którego celem jest dbanie o pełny rozwój dziecka, tak aby już od najmłodszych lat mogło rozwijać swoje skrzydła! 
 
Edukacja w naszym Przedszkolu opiera się na fundamentalnych wartościach zgodnych z nauką św. Jana Pawła II, zapewniając najmłodszym uczniom maksymalne zaangażowanie, bezpieczeństwo, troskę i odpowiedzialność. Nad realizacją tych zadań czuwa przygotowana i doświadczona kadra nauczycieli oraz wychowawców. W “Wiatraku” tworzymy miejsce, w którym każde dziecko może odkrywać i rozwijać swoje talenty. Przekazując wartościową wiedzę oraz realizując ciekawe programy i projekty, wspólnie chcemy osiągać jak najlepsze rezultaty. Nasi uczniowie poprzez twórczą edukację mają możliwość odkrywania świata i podejmowania wyjątkowej przygody także przy współpracy naszych międzynarodowych wolontariuszy – to niepowtarzalna okazja, aby od najmłodszych lat poznawać kulturę różnych krajów Europy i świata. 
 
Przedszkole czynne jest w godzinach od 6:45 do 17:00.
 
W celu szczegółowych informacji i zapisów serdecznie zapraszamy do kontaktu drogą mailową na adres: przedszkole@wiatrak.org.pl lub telefoniczną 533 022 268.

Wolontariat międzynarodowy

Fundacja „Wiatrak” już od wielu lat współpracuje z wolontariuszami Europejskiego Korpusu Solidarności i Erasmus+, którzy wnoszą niesamowitą energię, dzielą się dorobkiem kulturowym swoich krajów, rozwijają swoje kompetencje i czynią dobro dla lokalnej społeczności.

Zagraniczni goście podejmują działania solidarnościowe w ramach projektów wolontariatu indywidualnego i grupowego w różnych placówkach oświatowych i podmiotach stowarzyszonych Fundacji „Wiatrak”. Poznają  polską kulturę i uczestniczą w lekcjach z języka polskiego. Aby integrować się ze społecznością lokalną i promować międzynarodowy wolontariat spotykają się z mentorami i uczniami szkół podstawowych i średnich w Bydgoszczy i okolic.

quote

“W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej był,
a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby również umiał być nie tylko z drugim, ale i dla drugich.”
– Jan Paweł II –

Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Fundacji „Wiatrak” powstał w 2007 roku. Celem Warsztatu jest zapewnienie rehabilitacji społeczno-zawodowej 35 uczestnikom. W skład Warsztatu wchodzi 7 pracowni: Krawiecka, Rękodzieła, Stolarska, Plastyczna, Gospodarstwa domowego, Ogrodnicza, Kulturalno – Teatralna.
Ponadto w ramach opieki i rehabilitacji jest Psycholog, Rehabilitant i Pielęgniarka. W ramach udziału w Warsztacie realizowane są wyjścia do kina, restauracji, muzeum, teatru itp. każdy uczestnik bierze udział w Treningu Ekonomicznym.

Siedziba Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Fundacji „Wiatrak” ul. Porazińskiej 9, 85-792 Bydgoszcz tel. 52 34 33 536

Poradnia Pomocy Psychologicznej

Misją „Wiatraka” jest wspieranie i pomaganie każdej osobie ludzkiej na wszystkich etapach jej życia. Dzięki podejmowanym działaniom, nasi podopieczni i klienci mogą w pełni rozwijać swój potencjał, żyć w równowadze i doświadczać pełni człowieczeństwa. W przestrzeni Domu Jubileuszowego tworzymy miejsce idealne do pracy terapeutycznej, służące komfortem i otwarte na każdego człowieka.

Podstawą naszego podejścia do udzielania pomocy w zakresie zdrowia psychicznego jest łączenie siły serca i rozumu, zaangażowania i miłości. Priorytetowym aspektem jest profesjonalna diagnoza oraz odpowiednie metody terapii, wykorzystane przez wykwalifikowanych specjalistów.

tel. 509 433 288