Sport

Sport

Sport w „Wiatraku” dla dorosłych to – poza zumbą (opisaną oddzielnie) – fitness, tenis stołowy, nauka i doskonalenie pływania i inne propozycje.


Fitness

Zajęcia w grupach 5-20 osób, dwa razy w tygodniu przez 1 h, opłata 80 zł miesięcznie.

Nauka i doskonalenie pływania

Zajęcia prowadzone na basenie Zespołu Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego przy ul. Berlinga 13, grupa 8-osobowa, zajęcia raz w tygodniu przez 45 minut, opłata 120 zł miesięcznie.

Tenis stołowy

Zajęcia raz w tygodniu przez godzinę, koszt – 50 zł miesięcznie.

Zajęcia z samoobrony

Zajęcia dwa razy w miesiącu przez 1,5 h, koszt – 60 zł miesięcznie.

Gimnastyka zdrowotna

Zajęcia w grupach 3-osobowych raz w tygodniu przez godzinę, koszt – 30 zł za 60 minut

Mama i córka na fitnessie                                                                                                                                         

Zajęcia dla pań z córkami, raz w tygodniu przez godzinę, opłata od pary – 65 zł miesięcznie.