Świetlica “Pinokio”

Świetlica “Pinokio”

Bezpłatne zajęcia odbywają się w roku szkolnym, od poniedziałku do czwartku, w godz. 16.00-19.00. Przeznaczone są dla dzieci i młodzieży w wieku 6-19 lat. 


– Poza odrabianiem lekcji i nauką mamy wiele różnych zajęć. Proponujemy dzieciom gry, zabawy, zajęcia sportowe, plastyczne, taneczne, także wycieczki – do kina czy na pizzę – opowiada prowadząca zajęcia Joanna Sujkowska. Poza nią dziećmi zajmuje się jeszcze dwoje wychowawców: Arkadiusz Kamiński i Joanna Spurka oraz wolontariusze.
Świetlica jest otwarta dla wszystkich chętnych. Regularnie przychodzi tu około 30 dzieci. Zajęcia dofinansowuje Urząd Miasta.

– Celem naszych zajęć jest rozwój osobowości uczestników i ich zainteresowań, a także opieka edukacyjna – mówią wychowawcy.