Podpisz petycję o przywrócenie Bydgoskich Dni Bioetycznych na UMK

Podpisz petycję o przywrócenie Bydgoskich Dni Bioetycznych na UMK

Kategoria ,

23 marca 2018


„Wiatrak” jest współorganizatorem Bydgoskich Dni Bioetycznych. Apelujemy, aby Collegium Medicum w Bydgoszczy, podlegające pod UMK w Toruniu, nie ulegało presji lewicowych środowisk, takich jak partia Razem, i przywróciło konferencję.

Collegium Medicum miało organizować wydarzenie 14 kwietnia.  Do wzięcia udziału w wydarzeniu i wygłoszenie prelekcji zaproszono wielu specjalistów i osoby zaangażowane tak w naukowe, jak i w społeczne działanie na rzecz zagadnień związanych z bioetyką.

Wydarzenie spotkało się jednak z oburzeniem partii Razem, która zażądała od uniwersytetu ocenzurowania konferencji i dokonania selekcji wśród prelegentów ze względu na rzekomo głoszoną przez nich ideologię. W ten sposób nazywają poparte naukowymi argumentami fakty dotyczące m.in. aborcji. Wobec nacisków tego lewicowego środowiska Collegium Medicum uległo presji i wycofało się z organizacji wydarzenia.

Fundacja „Życie i Rodzina” rozpoczęła zbiórkę podpisów o przywrócenie konferencji. Prosimy o wsparcie tej inicjatywy i podpisanie się pod petycją skierowaną do prorektor UMK ds. Collegium Medicum
prof. Grażyny Odrowąż-Sypniewska.

PODPISZ PETYCJĘ

Program Bydgoskich Dni Bioetycznych