Pracowity tydzień na Uniwersytecie Trzeciego Wieku

Pracowity tydzień na Uniwersytecie Trzeciego Wieku

Kategoria

28 stycznia 2020


W ubiegłym tygodniu seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku mieli dwa interesujące spotkania.


We wtorek słuchacze dowiedzieli się ciekawych wiadomości na temat miłości. Wykład poprowadziła pani Edyta Nowaczek – magister teologii i filozofii, która na początek zapytała studentów o alegorie miłości i przyrównała ją do różnych zjawisk i przedmiotów. Następnie opowiedziała o etapach miłości i jej cechach.  Pani Edyta poruszyła temat: Osoba i miłość, nawiązując do nauczania Św. Tomasza z Akwinu, Św. Jana Pawła II, Św. Maksymiliana Kolbe oraz Św. Joanny Beretty Molli. Tego dnia obchodziliśmy również Dzień Babci i Dziadka, z tej okazji uczestnicy otrzymali drobne upominki.

Natomiast w piątek gościliśmy panią Magdalenę Michułkę-Kuraś, ratowniczkę medyczną, która zaszczepiła w nas świadomość i odwagę niesienia pomocy. Zdaniem prowadzącej, pierwsza pomoc jest jedną z najważniejszych dziedzin nauki, ponieważ każdemu z nas może przytrafić się sytuacja, w której będzie trzeba podjąć czynności, zapobiegające utracie zdrowia. W myśl idei: “trening czyni mistrza”, seniorzy praktykowali procedurę udzielania pomocy.