Projekt „Aktywność – szansa na przyszłość!” – Harmonogram