PROJEKTY

FUNDACJA WIATRAK

fale

AKADEMIA TWÓRCZEGO ROZWOJU

Tworzymy przestrzeń rozwoju dzieci i młodzieży na niemalże każdej płaszczyźnie, zarówno intelektualnej, osobowościowej, jak i fizycznej. ATR to szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych m.in. naukowych, tanecznych, sportowych, komputerowych, czy językowych, dzięki którym uczestnicy  mogą twórczo spędzać czas wolny wśród swoich rówieśników, odkrywając przy tym swoje talenty i pasje. Akademia Twórczego Rozwoju prowadzona jest corocznie przez placówkę oświatowo – wychowawczą, jaką jest Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak”.

e-mail: ckk@wiatrak.org.pl
tel.: 52 32 34 810

CZYTAJ WIĘCEJ

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Uniwersytet Trzeciego Wieku „Wiatrak” to kontynuacja projektu, który proponuje różnorodne zajęcia: wykłady, wyjścia, spotkania dla osób po 60 roku życia w celu ich aktywizacji międzypokoleniowej i społecznej. Celem główny projektu jest aktywizacja i integracja międzypokoleniowa seniorów, którzy uczestniczą w wykładach, spotkaniach międzypokoleniowych oraz wyjazdach integracyjnych. Realizacja projektu rozwija nowe formy edukacyjne, rekreacyjne i międzypokoleniowe dla seniorów, a także promuje aktywne starzenie się, dając możliwość rozwoju własnych pasji, co jednocześnie wpływa na poszerzanie i rozwijanie kontaktów społecznych oraz międzypokoleniowych. Uniwersytet Trzeciego Wieku jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

e-mail: izabela.pieczek@wiatrak.org.pl
tel.: 533 321 890

CZYTAJ WIĘCEJ

KLUB SENIORA

Klub Seniora „Wiatrak” to projekt, na którego ofertę składa się kilka działań służących podtrzymywaniu i wspieraniu sprawności i aktywności osób starszych. W ramach zajęć w Klubie Seniora, prowadzone są różne aktywności sportowo – rekreacyjne. Treningi dedykowane osobom starszym, obejmują ćwiczenia ogólnorozwojowe, wzmacniające oraz stosowane w rehabilitacji.
Klub prowadzi zajęcia w godzinach od 9:00 do 14:00 przez 4 dni w tygodniu dla osób w wieku 60+.

e-mail: izabela.pieczek@wiatrak.org.pl
tel.: 533 321 890

CZYTAJ WIĘCEJ

INTERART

Fundacja “Wiatrak” realizuje kolejną edycję
projektu dla osób niepełnosprawnych “Interart”, który jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach projektu odbywają się:
– warsztaty areterapii (plastyka, muzyka, teatr),
– zajęcia świetlicowe,
– zajęcia grupy wsparcia i rehabilitacji psychiatrycznej,
– zajęcia grupy socjoterapeutycznej,
– aktywność fizyczna – nordic walking, zajęcia fizjoterapii i fizykoterapii
– wyjścia do obiektów kultury i rekreacji. W projekcie mogą wziąć udział osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

e-mail: anna.grajpel@wiatrak.org.pl
tel.: 533 360 696

CZYTAJ WIĘCEJ

FESTIWAL TWÓRCZOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - FART

Dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON Fundacja „Wiatrak” realizuje Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych, którego głównym celem jest aktywizacja społeczno-kulturalna, rozwój zdolności i dyspozycji twórczych osób niepełnosprawnych z całego kraju oraz kształtowanie wrażliwości społecznej na różne formy aktywności tej grupy osób. W ubiegłym roku została zrealizowana już dziesiąta edycja Festiwalu.

e-mail: anna.grajpel@wiatrak.org.pl
tel.: 533 360 696

CZYTAJ WIĘCEJ

ŚWIETLICA "PINOKIO"

Jest to miejsce, w którym jego uczestnicy mają możliwość edukacji, zabawy oraz wszechstronnego rozwoju osobowości i talentów. W świetlicy pracuje wykwalifikowana kadra wychowawcza,  która na co dzień pomaga dzieciom w rozwiązywaniu ich młodzieńczych problemów,  rozumieniu otaczającego ich świata, pracowaniu nad prawidłowymi nawykami i zachowaniami.

e-mail: anna.grajpel@wiatrak.org.pl
tel.: 533 360 696

CZYTAJ WIĘCEJ

ROZWIŃMY RAZEM SKRZYDŁA

Od 1 października 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. Fundacja „Wiatrak” realizuje projekt „Rozwińmy razem skrzydła” dofinansowany przez Polską Akcję Humanitarną w ramach programu Pajacyk – Pomoc psychospołeczna.

Dołączenie do programu daje nam możliwość jeszcze szerszego dotarcia z pomocą do dzieci i młodzieży w naszym regionie! W ramach programu będziemy mogli: objąć wsparciem psychospołecznym dzieci i młodzież, prowadzić różnorodne warsztaty tematyczne, pomóc w doskonaleniu znajomości języka polskiego i angielskiego.

Kto zostanie objęty naszą pomocą? My, jak i pozostałe organizacje działające w ramach Pajacyk: pomoc psychospołeczna, przeprowadziliśmy rozpoznanie potrzeb w naszych regionach. Wśród podopiecznych objętych programem znajdą się dzieci i młodzież z Ukrainy w wieku 6 – 18 lat oraz ich opiekunowie.

Czytaj więcej

DŁUGOTERMINOWY PROJEKT WOLONTARIATU INDYWIDUALNEGO
EUROPEJSKIEGO KORPUSU SOLIDARNOŚCI

Wolontariusze Europejskiego Korpusu Solidarności, którzy biorą udział w projekcie wolontariatu podejmują działania w Podmiotach Stowarzyszonych Fundacji „Wiatrak”. Podczas spotkań ze społecznością lokalną, wolontariusze promują piękno europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz wolontariat Europejskiego Korpusu Solidarności.

e-mail: sonia.henczel@wiatrak.org.pl
tel.: 52 32 34 813

CZYTAJ WIĘCEJ

EUROPODWÓRKA

Projekt „Europodwórka” to projekt wolontariatu grupowego, w którym wolontariusze Europejskiego Korpusu Solidarności w czasie wakacji bawią się z dziećmi na fordońskich podwórkach, aby promować aktywny wypoczynek.

Zagraniczni goście zapoznają chętne dzieci i młodzież z historią, geografią i dziedzictwem kulturowym swoich krajów. Uczą podstawowych zwrotów w ich ojczystych językach oraz przygotowują gry i zabawy. W czasie podejmowanych działań uczestnicy projektu promują międzynarodowy wolontariat.

e-mail: sonia.henczel@wiatrak.org.pl
tel.: 52 32 34 813

CZYTAJ WIĘCEJ

HEJ KOLĘDA, KOLĘDA

Projekt „Hej kolęda, kolęda!” to projekt wolontariatu grupowego, w którym uczestnicy Europejskiego Korpusu Solidarności przygotowują międzynarodowe kolędy i prezentacje na temat tradycji Bożonarodzeniowych panujących w ich krajach.

Poprzez muzykę i śpiew zagraniczni goście pragną przybliżyć do siebie lokalne społeczeństwo i przywrócić tradycję śpiewania kolęd. Podczas spotkań ze społecznością lokalną wolontariusze promują piękno europejskiego dziedzictwa kulturowego i wolontariat Programu Europejskiego Korpusu Solidarności.

e-mail: sonia.henczel@wiatrak.org.pl
tel.: 52 32 34 813

AKTYWNOŚĆ - SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ

Celem projektu było tworzenie przestrzeni dla rozwoju i doskonalenia kapitału ludzkiego i społecznego wśród 80 młodych ludzi (kobiet i mężczyzn) w wieku 15-29 lat z województwa kujawsko-pomorskiego, jako jednego z kluczowych czynników aktywnego angażowania się w życie społeczne oraz samodzielnego kreowania kariery zawodowej. Projekt dofinansowany był z Funduszy Europejskich.