AKADEMIA TWÓRCZEGO ROZWOJU

Tworzymy przestrzeń rozwoju dzieci i młodzieży na niemalże każdej płaszczyźnie, zarówno intelektualnej, osobowościowej, jak i fizycznej. ATR to szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych m.in. naukowych, tanecznych, sportowych, komputerowych, czy językowych, dzięki którym uczestnicy  mogą twórczo spędzać czas wolny wśród swoich rówieśników, odkrywając przy tym swoje talenty i pasje.

Akademia Twórczego Rozwoju prowadzona jest corocznie przez placówkę oświatowo – wychowawczą, jaką jest Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak”. Wszystkie założenia realizowane są dzięki dofinansowaniu ze środków Urzędu Miasta Bydgoszczy. Projekt oprócz organizowania różnorodnych kół zainteresowań i zajęć dla dzieci i młodzieży, działania swoje kieruje również do rodzin, organizując różnorodne warsztaty plastyczne, spotkania tematyczne, zabawy sportowe, w ramach spotkań pt. „Rodzina to jest siła”. W trakcie całego roku, organizujemy również wiele konkursów, zarówno na skalę lokalną, jak i ogólnopolską, w których udział mogą brać dzieci, dorośli, seniorzy, czy osoby z niepełnosprawnościami. ATR to także działania na rzecz drugiego człowieka i dla dobra całego lokalnego społeczeństwa. Wszelkie inicjatywy w ramach Akademii realizujemy w okresie całego roku kalendarzowego.

ZOBACZ OFERTĘ

Kontakt

tel.: 52 32 34 810

Instytucje finansujące