ŚWIETLICA „PINOKIO”

Jest to miejsce, w którym jego uczestnicy mają możliwość edukacji, zabawy oraz wszechstronnego rozwoju osobowości i talentów. W świetlicy pracuje wykwalifikowana kadra wychowawcza,  która na co dzień pomaga dzieciom w rozwiązywaniu ich młodzieńczych problemów,  rozumieniu otaczającego ich świata, pracowaniu nad prawidłowymi nawykami i zachowaniami. Świetlica realizuje swoje cele dzięki dofinansowaniu ze środków Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA.

Głównym celem prowadzonej przez nas świetlicy jest zapewnienie dzieciom i młodzieży właściwej opieki edukacyjno – wychowawczej i kompensacyjnej, umożliwiającej wszechstronny rozwój ich osobowości. Placówka umożliwia jej wychowankom naukę prawidłowych postaw społecznych, kształtuje samodzielność i odpowiedzialność. Uczymy, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, świadomie przeżywać własne emocje i skutecznie rozwiązywać problemy. To również świetna zabawa, wyjścia i wyjazdy oraz zajęcia sportowe, czyli wszystko to, co sprawia radość i pozwala na twórcze spędzanie czasu wolnego wśród rówieśników.

Kontakt

tel.: 533 360 696

Instytucje finansujące