UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Uniwersytet Trzeciego Wieku „Wiatrak” to kontynuacja projektu, który proponuje różnorodne zajęcia: wykłady, wyjścia, spotkania dla osób po 60 roku życia w celu ich aktywizacji międzypokoleniowej i społecznej. Celem główny projektu jest aktywizacja i integracja międzypokoleniowa seniorów, którzy uczestniczą w wykładach, spotkaniach międzypokoleniowych oraz wyjazdach integracyjnych. Realizacja projektu rozwijać będzie nowe formy edukacyjne, rekreacyjne i międzypokoleniowe dla seniorów, a także promować aktywne starzenie się, dając możliwość rozwoju własnych pasji, co jednocześnie wpłynie na poszerzanie i rozwijanie kontaktów społecznych oraz międzypokoleniowych. Uniwersytet Trzeciego Wieku jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

ZOBACZ TEŻ – KLUB SENIORA

Kontakt

tel.: 509 600 149

Instytucje finansujące