DŁUGOTERMINOWY PROJEKT WOLONTARIATU INDYWIDUALNEGO EUROPEJSKIEGO KORPUSU SOLIDARNOŚCI

Wolontariusze Europejskiego Korpusu Solidarności, którzy biorą udział w projekcie wolontariatu podejmują działania w następujących Podmiotach Stowarzyszonych:
– Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak” – zagraniczni goście wspierają placówkę w działaniach na rzecz dzieci i młodzieży w celu twórczego wykorzystywania wolnego czasu.
– Przedszkole Niepubliczne „U Karolka” – wolontariusze uzupełniają swoje kompetencje pedagogiczne uczestnicząc czynnie w zajęciach edukacyjnych. Rozwijają swoje pasje i talenty realizując gry i zabawy skierowane bezpośrednio do grupy dzieci przedszkolnych.
– Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Fundacji „Wiatrak” – działania podejmowane przez wolontariuszy wpływają na integrację społeczną uczestników zajęć. Ich rola polega na współpracy z terapeutą w pracowni stolarstwa lekkiego, kulinarnej, ogrodniczej, kulturowej, krawieckiej, rzemieślniczej lub plastycznej.
– Projekt Interart – udział młodych ludzi w zajęciach świetlicowych na rzecz osób z niepełnosprawnościami stwarza przestrzeń, w której mają oni możliwość usamodzielniania się, rozwoju własnych zdolności oraz doskonalenia umiejętności społecznych.
– Klub Seniora „Wiatrak” – zagraniczni goście uczą się wrażliwości na potrzeby osób starszych. Odkrywają, że pomimo różnicy społecznej, kulturowej, językowej i wiekowej razem z seniorami tworzą wspólnotę europejską.
– Przedszkole nr 48 ”Pod Sosnami” – uczestnicy pomagają w organizacji zajęć, przygotowują pomoce dydaktyczne oraz towarzyszą dzieciom podczas wyjść plenerowych.

Podczas spotkań ze społecznością lokalną, wolontariusze promują piękno europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz wolontariat Europejskiego Korpusu Solidarności.

Kontakt

tel.: 52 32 34 813

Instytucje finansujące