Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w Wiatraku

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w Wiatraku

7 października 2019


Fundacja „Wiatrak” prowadzi rehabilitację osób niepełnosprawnych (świetlica, arteterapia, socjoterapia, psychoterapia, zajęcia ruchowe, fizjoterapia i fizykoterapia, wyjścia do obiektów kultury i rekreacji) w ramach projektu „Interart 6”, realizowanego od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2022 r. Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły. Są jeszcze wolne miejsca zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Koszt udziału w projekcie to 15 zł za miesiąc. W ramach miesięcznej opłaty uczestnik może korzystać ze wszystkich rodzajów zajęć. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z koordynatorem – Kamilą Muszyńską – pod nr tel. 52 32 34 826 lub osobiście w biurze „Wiatraka”.

 

Zapoznaj sie z harmonogramem zajęć: Harmonogram zajęć w ramach projektu Interart 6

 

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON.