Relacja Any z wizyty zagranicznych wolontariuszy w Ostromecku

Relacja Any z wizyty zagranicznych wolontariuszy w Ostromecku

Kategoria

21 maja 2019


Ana Margarida Forte – jedna z naszych zagranicznych wolontariuszek – opisała wizytę całej grupy w Ostromecku. Poniżej najpierw wersja przetłumaczona jej relacji, a potem – oryginalna w języku angielskim.


Siedmioro wolontariuszy, cztery narodowości. Jeden projekt, państwo i miasto, którego nazwę trudno wymówić, a które jest jak nasz dom.

Świętując różnorodność, jednym z celów wolontariatu w ramach programu Europejskiego Korpusu Solidarności jest rozwijanie zainteresowania wśród lokalnej społeczności. 29 i 30 marca wybraliśmy się do szkoły w Ostromecku, niesamowitego miejsca otoczonego przyrodą.

Spędziliśmy czas z nastolatkami i dziećmi, dzieliliśmy się z nimi naszymi różnymi kulturami, prezentując nasze kraje i opowiadając o doświadczeniach wolontariatu. Uczniowie byli bardzo zainteresowani. Zadawali ciekawe pytania i próbowali uczyć się wyrazów w naszych językach. Były też tańce – choreografię do hiszpańskiej piosenki wykonali  nasi kochani wolontariusze Sofia i  Alejandro.

Mieliśmy również okazję odwiedzić piękny pałac z przepięknymi ogrodami. Dziękujemy Zespołowi Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku. Kontakt z młodymi ludźmi sprawia, że ​​czujemy, że nasza obecność ma istotny wpływ na nich. Jest to jedna z wielu zalet wolontariatu.

WERSJA ANGIELSKA

Seven volunteers, four nationalities. A project.  A country. And a city (whose name is difficult to pronounce) like our home. 
Celebrating diversity, one of the objectives of the project ESC volunteer is to develop a sense of curiosity with the local community. On 29th and 30th, we went to the school in Ostromecko, an amazing place surrounded by nature. 
Spending time with teenagers and children, sharing with them different cultures, through the presentation of our countries and speaking of the importance of volunteering experience. As curious students who like to learn, they made interesting questions and tried to learn expressions in our mother tongue. Without forgetting the
choreography of a Spanish song performed by our  dears volunteers Sofia and Alejandro.
Also, we had the opportunity to visit the beautiful palace with stunning gardens.   Thank you, Marian Rejewski School. Connecting with young people make us feel that our presence has an important impact, no matter how small: this is one of the many benefits of volunteering.

Ana Margarida Forte, Volunteer on Wiatrak Foundation, 2019