Szkoła Liderów Młodzieżowych. Zgłoś się!

Szkoła Liderów Młodzieżowych. Zgłoś się!

Kategoria

20 marca 2019


Zapraszamy młodzież w wieku od 15 do 24 roku życia do wzięcia udziału w Szkole Liderów Młodzieżowych w ramach projektu „Aktywna młodzież”. Na zakończenie każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności.


W programie:

Część I: WARSZTATY STACJONARNE (w Fundacji Wiatrak) – 1 warsztat w miesiącu (bezpłatne)

1. Integracja grupy – mechanizmy i metody integracji grupy, budowanie poczucia bezpieczeństwa i szacunku w grupie.

2. Projekt – cóż to takiego? – co chcemy zrobić i dlaczego?, inicjowanie projektu.

3. Planowanie czyli jak zrealizować projekt – planowanie i harmonogram zadań.

4. Finanse – skąd je wziąć, przygotowywanie budżetu do różnych inicjatyw młodzieżowych.

5. Ludzie w działaniu – dobór zespołu, odkrywanie potencjału członków zespołu, delegowanie zadań, odpowiedzialność, zarządzanie ludźmi.

6. Komunikacja – komunikacja ze sobą, z rodziną, z innymi ludźmi – budowanie relacji z innymi, moje przyjaźnie, mowa ciała.

– jak być dobrym liderem, umiejętność słuchania innych i przewodzenia innym.

7. Promocja

– warsztaty z zakresu planowania promocji projektu oraz metod i narzędzi wykorzystywanych przy promocji różnych działań.

Część II: WYJAZDOWE WARSZTATY ROZWOJOWE (wakacje – Ośrodek wypoczynkowy w Tatrach)

7 dni + dojazd, koszt wyjazdu: 800 zł

W programie: warsztaty, gra terenowa, wyjścia w góry, inne atrakcje zaplanowane przez uczestników.

Zapisy w biurze Fundacji „Wiatrak” do 29 marca. Liczba miejsc ograniczona.

Projekt dofinansowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.