Wiatrak realizuje projekt “Aktywność – szansa na przyszłość!”

Wiatrak realizuje projekt “Aktywność – szansa na przyszłość!”

20 lipca 2020


Celem projektu jest tworzenie przestrzeni dla rozwoju i doskonalenia kapitału ludzkiego i społecznego wśród 80 młodych ludzi (kobiet i mężczyzn) w wieku 15-29 lat z województwa kuj-pom, jako jednego z kluczowych czynników aktywnego angażowania się w życie społeczne oraz samodzielnego kreowania kariery zawodowej.

 

Rozeznanie Rynku Psycholog

Rozeznanie Rynku Trener

Zapytanie ofertowe